Przydomowa oczyszczalnia knurów

W jaki sposób funkcjonuje przydomowa oczyszczalnia?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków prosperuje na maksymie zwykłych procesów biologicznych, które rozkładają zanieczyszczenia zawarte w ściekach na proste związki mineralne, które nie są złośliwe dla środowiska. 
Struktura oczyszczalni jest założona tak, by procesy zachodziły w sposób silny. Istnieje parę typów przydomowych oczyszczalni, które różnią się między sobą zastosowaną technologią, monumentalnością oraz szczeblem oczyszczania. 
Najpierw do przydomowej oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji z domku, a ciała stałe ciężkie opadają na dno, gdzie ustanawiają osad. Przydomowa oczyszczalnia działa w warunkach beztlenowych, tak więc rozkłada zanieczyszczenia w wodzie, natomiast tłuszcze oraz gazy unoszą się na nawierzchni i w górnej części osadnika tworzą tak zwany kożuch. Z oczyszczalni wypływają w następstwie tego ścieki klarowne, które oddawane są kolejnemu oczyszczaniu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.