Audyt energetyczny pilawa

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest metodą, która w ustalonych odstępach czasu sprawdza jak kształtuje się profil zużycia energii danego budynku.
Audyt energetyczny składa się z kilku niezbędnych modułów. Można do nich zaliczyć przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji, które pobierają energię. Powinien obejmować ocenę cech cieplnych budynku a także zaprezentowanie charakterystyki energetycznej budynku. Powinno się także zlokalizować w nim zalecenia, które mają odnosić się do rodzai zredukowania wykorzystania energii oraz zestawienie, w którym znajduje się diagnoza rentowności każdej metody, a dodatkowo wskazanie najbardziej optymalnej metody.
Audyt energetyczny przeprowadza audytor energetyczny. Informacje o tym jak przeprowadzić audyt, zawiera właściwa ustawa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.