Jak funkcjonuje oczyszczalnia ścieków?

Ścieki w oczyszczalni przechodzą przez trzy etapy: oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne oraz oczyszczanie chemiczne.
Pierwszy etap, czyli oczyszczanie mechaniczne usuwa ze ścieków ciała stałe, które są nierozpuszczalne w wodzie. Każda oczyszczalnia mechaniczna w tym celu przeprowadza proces cedzenia, filtrowania oraz sedymentacji i flotacji. Zanieczyszczenia w postaci ciał stałych to tzw. skratki. Zalicza się do nich piasek, ziemia, zawiesiny sedymentacyjne i flotujące (wznoszące). Podczas oczyszczania pierwszego stopnia ma miejsce odświeżanie ścieków, które polega na ich napowietrzaniu w trakcie przepuszczania ich przez piaskowniki i kanały dopływowe. Czasem, jeśli jest taka potrzeba, stosuje się także chlorowanie ścieków.
Oczyszczanie biologiczne polega głównie na utlenianiu – spalaniu na mokro, które następuje przy udziale bakterii tlenowych. Głównym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie ze ścieków rozkładalnych biologicznie zanieczyszczeń. Oczyszczanie chemiczne to natomiast wspomaganie mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez działanie koagulantów.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
argument
medycyna sportowa
dermatologia estetyczna warszawa
wycena nieruchomości olsztyn

Możliwość komentowania jest wyłączona.