Jak działają ekologiczne oczyszczanie ścieków?

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków są to urządzenia, które rozwiązują problem ścieków na obszarach nie posiadających sieci kanalizacji. Zastępować one mogą z dużym powodzeniem szamba, które często bywają nieszczelne. Są bardzo proste w montażu i eksploatacji. Dodatkowo ich zaletą jest stosunkowo niska cena. Ich działanie odbywa się na działaniu bakterii, które w procesach biologicznych rozkładają ścieki. Woda powstała w wyniku tego procesu posiada drugą klasę czystości wg norm unijnych i krajowych.
Ścieki rurami trafiają do zbiornika gnilnego, wykonanego z HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości). Jest on odporny na działanie chemiczne substancji i całkowicie szczelny. W zbiorniku mają miejsce podstawowe procesy oczyszczania poprzedzone procesem sedymentacyjnym. Później zaczynają działać bakterie beztlenowe. Na końcu powstaje osad, który należy co jakiś czas wywozić, ale dużo rzadziej niż w przypadku klasycznego szamba.
Oczyszczona woda wpływa do sieci rozsączającej, w których następuje jej doczyszczanie przy udziale bakterii tlenowych. na końcu trafia ona do gruntu.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
eko natura
architektura i architekci
bioinformatics
akademia finansów

Możliwość komentowania jest wyłączona.